Privacy & Cookies

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op gebruikers van de diensten van Orange Capital Partners, waaronder de website LIV Residential-platform”.

Inleiding

Orange Capital Partners B.V., gevestigd aan de Minervalaan 63 (1077 NR) te Amsterdam, is verwerkingsverantwoordelijke uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “wij” of “OCP”). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld door het gebruik van het LIV Residential-platform.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en hechten er belang aan dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, conform de toepasselijk privacywetgeving worden verzameld, verwerkt, bewaard en beveiligd. Voordat u informatie aan ons verstrekt, moet u zich eerst inschrijven of toestemming geven voor het verzamelen, verwerken en bewaren van uw informatie, zoals beschreven in dit statement . Als u zich hierin niet kunt vinden, raden wij u af om gebruik te maken van LIV Residential-platform. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via privacy@livresidential.nl.

Welke gegevens worden er verwerkt

Persoonsgegevens worden rechtstreeks door huurwoningzoekenden, makelaars, of (andere) geïnteresseerden (hierna: “gebruiker(s)”) verstrekt. Gegevens worden verstrekt bijvoorbeeld wanneer er een account wordt aangemaakt met een zoekprofiel, bij aanmelding voor een nieuwsbrief, bij het aanvragen van een bezichtiging, bij het  uploaden van benodigde documenten of wanneer er van soortgelijke functies gebruik wordt gemaakt.

Voor het aanmaken van een zoekprofiel of het aanvragen van een bezichtiging zijn de navolgende gegevens noodzakelijk: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en een schatting van het gezamenlijk inkomen. Daarnaast kunt u vrijwillig een online bericht achterlaten. Onze systemen leggen het IP-adres vast van het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht.

Doel van de verwerking van de gegevens

Wij gebruiken de voornoemde persoonsgegevens van gebruikers in voorkomende situaties voor de volgende doeleinden:

  1. a) Verhuurdiensten Wij gebruiken de door gebruiker verstrekte (persoons)gegevens voor de levering van gevraagde verhuurdiensten via het LIV Residential-platform. Dit kunnen de navolgende diensten zijn: een berichtenservice met het aanbod van huurwoningen dat past bij het door gebruiker opgegeven zoekprofiel en het bewaren van huurwoningen. Daarnaast kunnen wij u serviceberichten sturen.
  2. b) Het aanbieden contact tussen makelaar en huurwoningzoeker Op het verzoek van gebruiker kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met makelaars die met behulp van deze gegevens contact met u kunnen opnemen. De makelaar is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die deze ten behoeve van zijn dienstverlening verwerkt. Wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid en adviseren gebruikers om kennis te nemen van de privacyverklaring van de desbetreffende makelaar. Deze informatie kunt u veelal vinden op de website van de desbetreffende makelaar.
  3. c) Marketing doeleinden  Wij gebruiken de persoonsgegevens om advertenties te tonen en emailberichten te sturen. Indien gebruiker daar mee vooraf akkoord is gegaan, gebruiken wij zijn emailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten. De nieuwsbrief kan berichten bevatten van de bij ons aangesloten partners welke actief zijn binnen de vastgoed sector.
  4. d)  Facebook Wanneer een gebruiker toegang aanvraagt tot het LIV Residential-platform kan ervoor worden gekozen om een Facebook account te koppelen aan het platform. Wanneer gebruiker dit doet, kan de gebruiker ook via Facebook inloggen op het LIV Residential- platform. We verwerken de gegevens in dit kader alleen zodat gebruiker kan inloggen op LIV Residential-platform. Voor zover gebruiker het Facebook platform voor andere activiteiten gebruikt, verwijzen we u naar informatie over deze verwerkingen naar het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/privacy/explanation).
  5. e) Genereren traffic Woningadresgegevens kunnen ook gebruikt worden voor het genereren van traffic naar het LIV Residential-platform. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang teneinde het verhuurwoningaanbod zo breed mogelijk kenbaar te maken bij woningzoekenden.
  6. f) Personalisatie Wij kunnen de gegevens uit een gebruikersaccount en de door gebruiker op het LIV Residential-platform verstrekte gegevens gebruiken om een persoonlijk profiel van op te bouwen. Met dit profiel kunnen wij de content en advertenties op het platform afstemmen op de interesses van gebruiker zodat het platform voor per individuele gebruiker relevanter wordt.  U kunt zich te allen tijde hiervoor afmelden via privacy@livresidential.nl.
  7. g) Statistiek  De gegevens uit een gebruikersaccount en de door gebruiker op het LIV Residential-platform verstrekte gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor kwaliteits- en marktonderzoek ter verbetering van haar dienstverlening.
  8. h) Kredietwaardigheidscontrole Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

Tot slot plaatsen wij cookies op onze website www.livresidential.nl.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op apparatuur (bijvoorbeeld een computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee websites worden bekeken (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de apparatuur op te slaan. Op onze website worden vier soorten cookies gebruikt:

1. Functionele cookies:

Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website te laten functioneren. Wij gebruiken functionele cookies om het navigeren in de websites te vergemakkelijken  en om bepaalde gebruikersinstellingen of –voorkeuren te bewaren, zodat het gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd. Meer informatie over deze cookies vindt u hieronder.

2. Analytische cookies:

Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om met behulp van de software van derde partijen zoals Google Analytics te kunnen meten hoeveel bezoekers er op de websites komen, wat er het meest bekeken wordt. De verzamelde statistische informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website dan wel online mailingen optimaal af te kunnen stemmen op de behoeftes van bezoekers. Meer informatie over deze cookies vindt u hieronder.

3. Advertentie en overige cookies:

Bij de inzet van advertenties op websites van derden worden gegevens bijgehouden welke bezoekers de content hebben gelezen en welke pagina’s ze hebben bezocht. Daardoor kunnen wij bij het volgende bezoek van gebruiker ervaringen personaliseren en relevante advertenties laten zien. Deze derden (waaronder Facebook via https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences) bieden gebruikers zelf de mogelijkheid om de privacy- en advertentie instellingen te beheren en indien nodig aan te passen conform persoonlijke wensen.

4. Social Media cookies:

Wij geven de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de website te delen via social media, zoals Facebook. Als een gebruiker op de Facebook-button klikt, wordt de gebruiker doorverwezen naar de website van Facebook. Gebruikers kunnen  de privacy instellingen op Facebook via https://www.facebook.com/settings zelf op ieder moment aanpassen.

Hoe kan ik cookies beheren en uitschakelen

Indien gebruikers onze website www.livresidential.nl bezoeken, kunnen zij zelf  cookie-voorkeuren instellen (met uitzondering van de noodzakelijke cookies waarvoor geen toestemming is vereist). Gebruikers kunnen daarnaast  middels browser-instellingen cookies volledig accepteren of weigeren. Ook kunnen de instellingen van de internetbrowser worden aangepast, zodat de browser de gebruiker op de hoogte stelt wanneer een cookie wordt geplaatst. Wij adviseren daarom om  de browser-instructies of helpscherm te raadplegen om meer informatie te vergaren over het instellen en wijzigen van de browserinstellingen (http://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen#ie-cookies).

Als er verschillende apparaten worden gebruikt om te bekijken dan moet ervoor gezorgd worden dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast de cookievoorkeuren. Indien er cookies worden uitgeschakeld die wij gebruiken, kan dit van invloed zijn op de gebruikerservaring als u zich op onze website bevindt.

Verstrekking persoonsgegevens aan verwerkers

Wij zullen de persoonsgegevens aan verwerkers ter beschikking stellen voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verhuurdienstverlening. Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens volgens onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst die wij met deze partijen sluiten.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derden indien gebruikers daarvoor toestemming of opdracht hebben gegeven, zoals het verstrekken van informatie van huurwoningzoekenden aan makelaars.

Ook verstrekken wij persoonsgegevens aan derden, indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting).

Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij staan in voor een veilige opslag en doorgifte van gegevens van computers naar onze servers. Deze staan in Europa en volgens de wet bieden alle Europese landen in ieder geval een adequaat en passend beschermingsniveau. Wij hebben daarnaast ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Indien wij samenwerken met partijen die gevestigd zijn buiten Europa, zullen wij alleen gegevens doorgeven in geval van een vergelijkbaar beschermingsniveau ofwel alleen met een voorafgaande expliciete toestemming van de gebruiker ofwel aanvullende maatregelen nemen.

Wij zullen zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving en de eventuele plicht gebruikers te informeren.

Onze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, is uitgesloten.

Rechten van gebruikers

Gebruikers hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun eigen persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunnen gebruikers contact opnemen met privacy@livresidential.nl. Gebruikers moeten er rekening mee houden dat OCP in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om de gebruikersidentiteit deugdelijk vast te stellen.

Gebruikers kunnen op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan privacy@livresidential.nl. Ook kunnen gebruikers op ieder moment hun toestemming intrekken voor zover wij de persoonsgegevens op deze grondslag verwerken.

Wij zullen de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven genoemde doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het niet meer noodzakelijk is om persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons vernietigd.

Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige privacy-aangelegenheden van derden-partijen waarmee we samenwerken en evenmin voor de inhoud, beveiliging of eigendom van de externe gelinkte websites. Wij adviseren u daarom om met enige regelmaat de privacy statements van deze externe websites te raadplegen. Waar mogelijk kunnen de privacy instellingen op basis van persoonlijke voorkeuren worden aangepast.

Vragen en klachten

Indien er vragen over deze statement zijn en/of de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken, dan kan er contact worden opgenomen met: privacy@livresidential.nl.

Indien gebruikers aanvullende vragen of klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunnen deze worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan hierover meer informatie worden gevonden.

Wijzigen privacy- en cookiestatement

Dit privacy- en cookiestatement kunnen wij van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Daarom raden wij het aan om de website regelmatig te bekijken.

Op deze privacy en cookiestatement is Nederlands recht van toepassing. Deze statement is opgemaakt in juni 2018.