Privacy- en cookieverklaring LIV Residential

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 23 maart 2022.

LIV Residential is als onderdeel van OCP Asset Management B.V. de beheerder van het LIV Residential-platform en de LIV Residential-app. LIV Residential biedt het LIV Residential-platform aan, een online platform waar woningzoekenden in contact gebracht worden met aanbieders van huurwoningen via de website www.livresidential.nl. Daarnaast biedt LIV Residential de LIV Residential-app aan. Dit is de mobiele community applicatie waarmee huurders onder andere, maar niet uitsluitend, met elkaar kunnen communiceren en reparatieverzoeken voor de woning bij de verhuurder kunnen indienen, welke wordt aangeboden door (de toeleverancier(s) van) LIV Residential. Doordat wij dagelijks woningzoekenden in contact brengen met aanbieders van huurwoningen en huurders met elkaar laten communiceren verwerken wij constant persoonsgegevens. Jouw privacy is voor LIV Residential van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 1. Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 2. Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 3. Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 4. Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 5. Jouw rechten respecteren , zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van het LIV Residential-platform en de LIV Residential-app verkrijgen wij verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welk doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met LIV Residential. De contactgegevens staan onderaan in deze privacy- en cookieverklaring.

Account aanmaken en beheren

Op ons platform kun je een account aanmaken (uitvoering van de overeenkomst), waarna je vervolgens gebruik kunt maken van onze diensten. Je kunt je ook aanmelden met behulp van je Facebook of Google account. Als je wilt weten wat deze partijen doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de privacyverklaringen van de betreffende platforms.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je account weer opzegt, of maximaal één jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. We gaan er dan namelijk vanuit dat je geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Totstandkoming van een huurovereenkomst

Op ons platform kun je een bezichtiging aanvragen van een huurwoning (uitvoering van de overeenkomst). Wij zullen deze aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. De bezichtiging wordt uitgevoerd door LIV Residential zelf. Om in aanmerking te komen voor een huurwoning van LIV Residential, moet je aan de huurvoorwaarden voldoen. Om dit te kunnen aantonen dien je via de door LIV Residential beschikbaar gestelde online applicatie documenten aan te leveren. De totstandkoming en ondertekening van een huurovereenkomst vindt plaats via de online applicatie Docusign of de online applicatie van Evidos (via ondertekenen.nl).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats)
 • Documentnummer identificatiebewijs en/of paspoort
 • Adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (dienstverband, inkomen, garantstellers, IBAN/bankrekeningnummer)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens tot twee jaar na het beëindigen van de huurovereenkomst. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Contact

Wanneer je een e-mailbericht stuurt, gebruik maakt van ons contactformulier, een bezichtigingsaanvraag indient, ons telefonisch benadert of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contract te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hierdoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (inkomen)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van het bericht

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal één jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben behandeld.

Commerciële berichtgeving

LIV Residential verstuurt commerciële berichtgeving. Dit kunnen digitale nieuwsbrieven zijn, maar ook push-berichten of SMS-berichten. Via de website kun je je aanmelden voor onze commerciële berichtgeving. Wanneer wij je als bestaande klant benaderen met aanbiedingen over eigen en soortgelijke producten en/of diensten, doen wij dat op basis van het gerechtvaardigd belang. Indien je geen bestaande klant bent, of indien de commerciële berichtgeving niet ziet op eigen en soortgelijke producten en/of diensten, dan versturen wij dit alleen met jouw toestemming.

Hierdoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam)
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Financiële gegevens (inkomen)

Wij bewaren jouw persoonsgegevens totdat je je weer afmeldt voor de commerciële berichtgeving. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink, maar je kunt ook jouw instellingen aanpassen in jouw account.

Statistiek en analyses

Tenslotte verwerken wij je persoonsgegevens voor kwaliteits- en marktonderzoek ter verbetering van onze dienstverlening. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang.

Hierdoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Financiële gegevens (verhouding inkomen t.o.v. huurprijs)
 • Zoektermen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor dit doeleinde.

Kredietwaardigheidscontrole

Wanneer je klant wenst te worden verstrekken wij je persoonsgegevens aan verschillende derde partijen/verwerkers die zin aangesloten bij LIV Residential. Zo maken wij in het kader van de kredietwaardigheidscontrole gebruik van Experian, World-Check (Refinitiv), Ockto en EDR Credit Services. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in opdracht van LIV Residential en zullen, op basis van deze gegevens, een advies geven over je kredietwaardigheid. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van je persoonsgegevens door deze partijen, kijk dan voor meer informatie op voornoemde privacyverklaringen.

Wij verstrekken op dit moment de volgende persoonsgegevens:

 • Initialen
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres (postcode en huisnummer)

Opbouwen persoonlijk profiel

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen. Dat doen we om jou de beste dienstverlening te kunnen bieden. Dit doen wij door verschillende gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, de op het platform verstrekte gegevens, de door jou opgegeven voorkeuren, maar ook jouw surfgedrag op onze website.

Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de website of social mediakanalen publiceren, die aansluiten bij jouw interesses. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij gerichter aanbiedingen doen, op onze website maar ook via externe advertenties.

Wij maken alleen profielen met jouw toestemming. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we op de website gebruik van cookies. Wij kunnen aan de hand van cookies bijvoorbeeld zien welke pagina’s op onze website je hebt bezocht, welke advertenties op externe websites aan jou zijn getoond en of jij deze hebt bekeken. In de cookietabel zie je een overzicht van de cookies die we gebruiken.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

LIV Residential deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Betalingsdienstverleners
 • Bezichtigingsdienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Reviewbedrijven
 • Vastgoedbeheerders

Wanneer je gebruik maakt van ons platform en geïnteresseerd bent in een woning, kunnen wij op jouw verzoek je persoonsgegevens delen met de betreffende makelaar. De betreffende makelaar kan vervolgens zelf contact met jou opnemen, om zo bijvoorbeeld een bezichtiging in te plannen. De makelaar is zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die deze ten behoeve van zijn dienstverlening verwerkt. Wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid en adviseren gebruikers om kennis te nemen van de privacyverklaring van de desbetreffende makelaar. Deze informatie kunt u veelal vinden op de website van de desbetreffende makelaar.

Om de dienstverlening te verlenen kan LIV Residential jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). LIV Residential doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens.

Bescherming van jouw persoonsgegevens

LIV Residential neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerkingen (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of de verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke jou doorgeleiden naar de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zal je advertenties tegenkomen op jouw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat de social media platforms doen met je persoonsgegevens, lees dan de betreffende privacyverklaring:

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken:

Type Naam Provider Doel Bewaartermijn
Noodzakelijk Liv_residential_session Webserver

Door middel van deze cookie wordt bijgehouden welke states er aan de gebruiker teruggegeven moeten worden.

24 uur
Noodzakelijk XSRF-TOKEN Webserver

Zorgt voor de veiligheid van de bezoeker door het voorkomen van cross-site request forgery. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en de bezoeker.

24 uur
Analytisch _hjSessionUser_# Hotjar Ltd. (Malta)

Verzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website wordt doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen.

1 jaar
Analytisch _ga

Google Analytics

Google LLC (Verenigde Staten)

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar
Analytisch _gat

Google Analytics

Google LLC (Verenigde Staten)

Gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken te beperken

24 uur
Analytisch _gid Google Analytics (Verenigde Staten)

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

24 uur
Analytisch _hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar Ltd. (Malta)

Deze cookie wordt gebruikt om te tellen hoe vaak een website door verschillende bezoekers is bezocht - dit wordt gedaan door de bezoeker een ID toe te wijzen, zodat de bezoeker niet twee keer wordt geregistreerd.

24 uur
Analytisch _hjFirstSeen Hotjar Ltd. (Malta)

Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker de website al eerder heeft bezocht, of dat het om een nieuwe bezoeker op de website gaat.

24 uur
Analytisch _hjIncludedInPageviewSample Hotjar Ltd. (Malta)

Wordt gebruikt om na te gaan of de navigatie en de interacties van de gebruiker in de gegevensanalyse van de website zijn opgenomen.

24 uur
Analytisch _hjIncludedInSessionSample Hotjar Ltd. (Malta)

Registreert gegevens over het website-gedrag van bezoekers. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en website-optimalisatie.

24 uur
Analytisch _hjSession_# Hotjar Ltd. (Malta)

Verzamelt statistieken over de bezoeken van de bezoeker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website en welke pagina's zijn gelezen.

24 uur
Marketing _fbp Facebook (Verenigde Staten)

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden.

3 maanden
Marketing Ads/ga-audiences Google Adwords (Verenigde Staten)

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk zullen converteren naar klanten op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende websites.

Sessie
Marketing tr Facebook (Verenigde Staten)

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bieden van derden.

Sessie

In- en uitschakelen van cookies

In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Welke privacyrechten heb je?

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact opnemen met de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daar tijd van op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen kun je dat kenbaar maken aan privacy@livresidential.nl.

Contactgegevens

Indien er vragen over deze privacy- en cookieverklaring zijn en/of de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken, kun je altijd contact opnemen via onderstaande gegevens:

OCP Asset Management B.V.

Generaal Vetterstraat 74

1059BW Amsterdam

E-mailadres: privacy@livresidential.nl

Telefoonnummer: 020 - 4701480

KvK-nummer: 69408645

Klacht indienen

Indien gebruikers aanvullende vragen of klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunnen deze worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens ( https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl ) kan hierover meer informatie worden gevonden.

Wijzigen privacy- en cookiestatement

Deze privacy- en cookieverklaring kunnen wij van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Daarom raden wij het aan om de website regelmatig te bekijken.